Møter

Våren 2013 ble det avsluttet en akkordjobb på et leilighetsbyggkompleks på Jørstadsmoen på Lillehammer. Akkorden gikk i kr. 278,36/per time for møntører. Lærlinger 9. halvår hadde en timelønn på kr. 259,92/per time. Fordelingsprosenten var på 54,41 %. Totalt antall timer på anlegget var 5625 timer.
Foto: B.T Fremgården

  

LOK 2018-2020

Akkordtariffen 2016-