Lønnsstatistikk LOK per april 2016 Hedmark og Oppland

penger logo euro

Snittlønn kr. 233,46 per time.

Det er innhentet tallgrunnlag på lønn fra ulike klubber innen Elektromontørenes Fagforening distrikt Hedmark og Oppland. Dette per januar 2016 og per april 2016. Snittlønn inkludert fagarbeidertillegget(LOK§ 3 C) og bedriftsinternt tillegg/LOK§ 3 E) var per januar 2016 kr. 230,76 per time. per april 2016 er snittlønn inkludert fagtillegg og bedriftsinternt tillegg kr. 233,46 per time. Snitt bedriftsintert tillegg(LOK § 3 E) er kr. 17,35 per time. De fleste som deltok i statistikken har fagtillegg 11 år eller mer(Jfr. LOK § 3 C).

Høyeste lønn inkludert fagarbeidertillegg og bedriftsinternt tillegg er kr. 269,61 per time. Laveste lønn inkludert fagarbeidertilegg og bedriftsinternt tillegg er kr. 213,00 per time.

Fra 1.mai 2016 under forutsetning et ja flertall i uravstemningen så skal ny grunnlønn bli kr. 207,29 per time. Fagarbeidertilegget blir redusert med 1 % på alle nivå(gammel sats kr. 14,14 for 11 år eller mer, ny sats 11 år eller mer blir kr. 12,44). Dette vil da utgjøre en ny snittlønn på kr. 237,08 per time.

Det ble også foretatt en undersøkelse på snitt innskuddspensjon. Dette snittet er på 2,97 %. Høyeste innskuddspensjon uten andel fra ansatte er 4,25 %. Høyeste innskuddspensjon med ansattandel er 6 % totalt(4 %+2 %).