Tariffoppgjøret LOK 2016

Tariffoppgjøret på Landsoverenskomsten(LOK) er ferdig. Det ble enighet mellom Nelfo og EL og IT Forbundet 29. april. Grunnlønna LOK § 3 A økes med kr. 5,32 per time. Ny 3 A blir da kr. 207,29 per time. Samtlige trinn på fagtillegg blir redusert med 1 %. Fagarbeider 11 år eller mer ny sats kr. 12,44 per time. Sats for arbeidstakere uten fagbrev økes med kr. 6,-. Beregningsgrunnlaget for lærlinger økes med kr. 5,32. Alle satser som er i prosent av grunnlaønna 3 A vil øke tilsvarende. Det blir 100% overtidsbetaling på hele lørdagen. Kurs og opplæring i FSE med tilhørende 1. hjelp som er en del av FSE opplæringen, og opplæring i tekniske forskrifter og normer(NEK 400 o.l) skal i sin helhet gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid. Dette avlønnes med 3 A+3 C+3 E. Mer informasjon kommer. Uravstemning er satt til 2. juni.

Klikkbar link til protokollen her:

http://www.elogit.no/sites/elogit/files/arkiv/PDF_vedlegg/protokoll_elektrofag-lok_25.-29.april_2016.pdf