Lønnsstatistikk LOK-området Hedmark og Oppland

Elektromontørenes fagforening Hedmark og Oppland foretok per 1.februar 2015 en statistikkføring på fastlønn innen LOK-området i Hedmark og Oppland. I oversikten er det lagt inn lønnsøkningen som kommer per 1.mai 2015. Se link. http://elogit.no/asset/12649/1/12649_1.pdf

Høyeste lønn inkludert fagarbeidetillegget 3 C og bedriftsinternt tillegg 3 E blir da fra 1.mai kr. 267,61 per time.

Snittlønn per 1. mai blir kr. 234,34 per time inkludert fagarbeidertillegget 3 C og bedriftsinternt tillegg 3 E.