Bruk stemmeretten i uravstemningen Tariffoppgjøret

Elektromontørenes Fagforening Distrikt Hedmark og Oppland oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten i forbindelse med uravstemningen på tariffoppgjøret.

Det er per idag 23. april kun 20 % av medlemmene innenfor LOK området i Hedmark og Oppland som har avgitt stemme. Fristen går ut 26. april kl.12.00.

Styret i fagforeningen har vært delt i forhold til om styret skal anbefale medlemmene om å stemme JA eller NEI. Flertallet i styret vedtok i et møte 16. april å anbefale medlemmene om å stemme JA.

Styret oppfordrer alle til å logge seg inn på "Min Side" på www.elogit.no og sjekke at man er registret slik at man kan avgi stemme.