Årsmøtet Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland 20.april

Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland avholder sitt årsmøtet fredag 20. april kl.10.00 på Scandic Hotell Ringsaker. Samme dato avholdes det også generalforsamling i Elektromontørenes Fagforening Eiendom AS.

Dagsorden årsmøtet i Elektromontørenes Fagforening: 

1. GODKJENNING AV INNKALLING

2. ÅPNING OG KONSTITUERING

3. VALG AV 2 MØTELEDERE OG 2 SEKRETÆRER

4. GODKJENNING AV DAGSORDEN OG
FORETNINGSORDEN

5. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å
SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN

6. ÅRSBERETNING

7. REGNSKAPER DRIFT, T-GEBYR OG STREIKEFOND
RAPPORTER FRA REVISOR OG KONTROLLKOMITE
FOR ÅRET 2017

8. BEVILGNINGER FOR ÅRET 2017

9. INNKOMNE FORSLAG

10. STYRETS FORSLAG

11. VALG