Enighet i meklingen LO-NHO

Det er per i dag 8.april kl. 15.30 enighet i meklingen mellom LO og NHO. Det blir defor ingen streik fra og med 8. april. mer informasjon om resultatet finner dere på www.lo.no eller www.elogit.no 

Det generelle lønnstillegget blir på kr. 1,- i timen fra 1. april 2018, det vil si kr. 1.950,- i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr. 2,50 i timen, kr 4.875,- i året, totalt kr. 6.825,- til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, se vedlagte oversikt. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr. 464 139 i året.)

- Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast.

-Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP).

-Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen.

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP).

Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemming.

LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør i en uravstemning som avholdes 26. april.

https://www.lo.no/PageFiles/35550/Riksmeklerens%20m%C3%B8tebok%20LO%20-%20NHO%202018%20(1).pdf