Lønnsstatistikk Hedmark og Oppland per mars 2018

Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland har per mars 2018 gjennomført en lønnsstatistikk innen LOK området i Hedmark og Oppland. Statistikken ble innhentet i forbindelse med klubblederkonferansen 22. mars på Hamar. I undersøkelsen deltok 27 personer fra ulike klubber.

Gjennomsnittlig lønn inkludert fagarbeidertillegget er kr. 239,79 per time. Gjennomsnitt lønn per november 2017 var på kr. 238,98 per time. Høyeste lønn i undersøkelsen er kr. 253,02 per time. Gjennomsnittlig fagarbeidertillegg LOK § 3 C i undersøkelsen er kr. 12.62. Grunnlønn LOK § 3 A. mai 2017 kr. 210,40 per time. Gjennomsnittlig bedriftsinternt tillegg er kr. 16,77 per time.

Snitt akkordlønn i perioden 2014-2017 er kr. 323,81 per time pluss fagarbeidertillegget. snitt fordelingsprosent akkord er 52,37 %.