Lønnsstatistikk Hedmark og Oppland per november 2017

Elektromontørenes fagforening hedmark og Oppland har per 1. november 2017 gjennomført en lønnsstatistikk. gjennomsnittlig lønn LOK § 3 E er kr. 238,98 inkludert fagtillegget. Høyeste lønn i undersøkelsen var kr. 251,63. Gjennomsnittlig 3 E tillegg er kr. 15,95 per time.

Grunnlønn LOK § 3 a er per 1.mai 2017 kr. 210,40 per time. Fagarbeidertillegget LOK § 3 C er for 11 år eller mer kr. 12,36 per time.

Snitt akkordlønn i perioden 2014 til 2017 er kr. 323,81 per time pluss fagarbeidertillegget. Snitt fordelingsprosent er 52,37 %.