Landsstyremøtet i EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundets første Landsstyremøte i denne Landsmøteperioden er i gang. Møtet avholdes på Sørmarka Kurs- og Konferansesenter i perioden 21. til 22. juni 2011. Saker på dagsorden denne gang er: Åpning og konstituering, Den Politiske situasjonen med blant annet Raymond Johansen(Ap) som innleder, FKE-saken med Forbundets høringsutkastet, Regnskap 2010, Årsmelding 2010, Valg til fatse utvalg, Vikarbyrådirektivet, Web to Print.

Foto: B.T Fremgården