Lønnsstatistikk per 1.mai 2011

Elektromontørenes fagforening Distrikt Hedmark og Oppland har gjennomført en lønnsstatistikk per 1.mai 2011. Dette blant landsoverenskomstens(LOK)medlemmer i fagforeningen. Av de 24 klubbende som svarte ble gjennomsnittlig Grunnlønn (§3A)+ bedriftsinternt tillgegg (§3E): kr. 198,90 per time for fagarbeidere(i tilegg kommer da fagtillegget § 3 C). Dette etter reguleringen per 1.mai som ga et tillegg på grunnlønna på kr. 6,39 per time.Høyeste lønn i undersøkelsen ble kr. 223,39 per time (§ 3 A+3E) + fagtillegget § 3C(kr. 9,31)(totalt kr. 232,70). Ny statistikk vil komme om kort tid.