Ny grunnlønn LOK 3 A fra 1.mai 2011

Den nye grunnlønna LOK § 3 A blir fra og med 1. mai 2011 på kr. 179,03 per time. Dette er en økning på kr. 6,39 per time. Fagtillegget skal også berenges nå nytt av den nye grunnlønnsatsen LOK § 3 A. For fagarbeider som har hatt fagbrevet i mer enn 11 år blir det nye fagtillegget fra 1. mai 2011 på kr. 9,31 per time(5,2 % av 3 A lønn). Akkordmultiplikatoren blir på 1,915. Ny lønn Lærlinger 9.halvår blir kr. 168,62 per time. Fra 1. april til og med 30. april skal lønna tillegges kr. 2,- per time. Grunnlønna LOK § 3 A blir da kr. 174,64 per time frem til og med 30.april. Fagarbeidertillegget skal da justeres tilsvarende i denne perioden(eks: 5,2 % av 174,64). Husk også at endringen får innvirkninger på høydetillegg og smusstillegg o.l. For mer informasjon klikk deg inn på: http://elogit.no/asset/10638/1/10638_1.pdf 

LOK 2018-2020

Akkordtariffen 2016-

Frifagbevegelse