Årsmøtet 2011 Elektromontørenes fagforening

Årsmøtet i Elektromontørenes fagforening distrikt Hedmark og Oppland avholdt sitt årsmøte fredag 8. april 2011.Møtet ble avholdt på Quality Resort Hafjell, Øyer. Møtet samlet i overkant av 30 tillitsvalgte fra de ulike klubbene i distriktet. Det ble også samtidig avholdt generalforsamling i Fagforening Eiendom AS.
Foto: B T Fremgården

LOK 2018-2020

Akkordtariffen 2016-

Frifagbevegelse

FriFagbevegelse - daglig nyheter om fagbevegelse, arbeidsliv og politikk.